vineri, 24 decembrie 2010

VIZITA POPESTI 19.12.2010Iata Popestiul iarna ! O sa vedeti mai jos si cateva poze cu oameni...

vineri, 17 decembrie 2010

APLICATIE PROGRAM MASTER DEZVOLTARE URBANA INTEGRATA

In perioada 25 noiembrie 2010 şi 10 februarie 2011 se va desfasura modulul PRACTICI PROFESIONALE din cadrul programului de Master de Dezvoltare Urbană Integrată din cadrul UAUIM. O parte din studenti au ales Popestiul ca subiect de studiu pentru lucrarea lor. Pana acum au avut loc doua intalniri cu aceasta tema, una de prezentare a programului si una de discutii legate de Popesti. O a treia intalnire va fi o vizita la Popesti si imprejurimi pe data de 19 Decembrie 2010. Pentru cei dornici sa ni se alature , va rog sunati la 0721 321 265.

POZIŢIA STAGIULUI ÎN PROGRAMUL CURICULAR

Stagiul face parte integrantă din programul curicular al MASTERULUI de DEZVOLTARE
URBANĂ INTEGRATĂ, în cadrul modulului intitulat PRACTICI PROFESIONALE şi are loc în
semestrul III şi cere o implicare de minimum 210 ore de lucru (individual sau în cadrul structurii de stagiu), care se pot efectua în perioada 25 noiembrie 2010 şi 10 februarie 2011. (se consideră că este o durată de lucru efectiv de două luni calendaristice, fără perioada vacanţei de iarnă între 24 decembrie 2010 şi 10 ianuarie 2011).

TEMATICA STAGIULUI

În cadrul stagiului pentru pregatirea lucrarii de practica, studenţii Masterului de Dezvoltare Urbană Integrată vor lucra pentru pregătirea unui proiect de finantare real în cadrul structurii unde se desfăşoară practica profesională.
Noţiunea de proiect este una foarte largă. Sensul folosit în cadrul acestei teme de practică
profesională este cel de demers concretizat într-un material care descrie în detaliu o înlănţuire
logică de activităţi pentru îndeplinirea unor obiective, cu respectarea unor constrângeri
legate de timp şi de resurse (umane, financiare, etc.).
Trebuie evitată confuzia între proiect ca demers şi respectiv documentaţia tehnică, sau studiul
de fundamentare, sau studiul de impact sau documentaţia de urbanism (PUG, PUZ, PUD).

Studentul trebuie să propună deci un proiect care să contribuie la dezvoltare economică, socială,
culturală, de protecţia mediului, de infrastructură, etc. Indiferent dacă există sau nu un formular de aplicaţie (apel de proiecte finanţabile), studentul trebuie să prezinte ideea proiectului urmărind următoarea structură:
-problematica proiectului – analiza contextului cu punerea în evidenţă a problemelor şi a
elementelor de potenţial pe care se sprijină propunerea de proiect,
-obiectivele proiectului,
-activităţile proiectului,
-rezultatele preconizate,
-bugetul proiectului,
-diagrama Ghantt,
-elemente de risc,
-resurse umane necesare, etc.

Nu va lipsi din descrierea proiectului matricea cadrului logic ce exprimă relaţiile între toate
aspectele amintite anterior.

PIDU – Planul Integrat de Dezvoltare Urbană este un pachet de proiecte individuale, şi pentru că va constitui obiectul diplomei în semestrul al IV-lea, va trebui evitat ca propunere de proiect în cadrul stagiului. Se poate însă detalia unul din proiectele individuale care fac parte dintr-un PIDU.
În funcţie de gradul de maturitate al unui proiect (existenţa unor preocupări ale structurii care
iniţiază acel proiect pentru a studia în detaliu posibilităţile şi constrângerile specifice acelei
propuneri), vor trebui anexate şi analizate şi documentaţii tehnice existente (documentaţie tehnică pentru autorizaţia de construcţie, studiu de fezabilitate, studiu de impact, etc.). Dacă aceste documentaţii nu există, studentul masterand va prezenta datele de temă pentru realizarea acestora, indicând aspectele care ar trebui atinse pentru a putea corela propunerea de proiect cu rezultatele acestor studii şi documentaţii.

N.B. un aspect esenţial care se va verifica cu mare atenţie este cel privind originalitatea
proiectului. Plagiatul se pedepseşte cu asprime.

OBIECTIVE PEDAGOGICE

Stagiul are mai multe obiective pedagogice:
• Corelarea unor cunoştinţe teoretice cu situaţii reale de aplicare în practică a cunoştinţelor
legate de abordarea tehnică, metodologică şi de management a activităţilor de planificare
urbană integrată
• O mai bună înţelegere a pieţei muncii în domeniul planificării urbane integrate: înţelegerea
poziţiilor diferiţilor “actori” ai dezvoltării urbane, etc. Din acest punct de vedere, stagiul permite o trecere progresivă de la statutul de student la cel de specialist în dezvoltare urbană integrată.
Această experienţă va fi deci utilă pentru cunoaşterea mediului profesional şi a exigenţelor lui,
ca experienţa prealabilă legată de căutarea unui (viitor) loc de muncă.
• Acumularea de cunoştinţe şi abilităţi care se vor dovedi utile în pregătirea proiectului de diplomă din ultimul semestru de studii: lucrul în echipe interdisciplinare, înţelegerea obiectivelor actorilor urbani care intervin în procesul de pregătire al unui proiect de dezvoltare urbană, calitatea informaţiilor care se pot obţine pentru a fundamenta un proiect, instrumente de analiză, etapele elaborării unui proiect, etc.

RAPORTAREA ŞI EVALUAREA STAGIULUI

La data de 10 februarie 2011, se vor preda:

A. Raport de conţinut:

-Descrierea proiectului propus conform cu structura prezentată anterior,
-Formularul completat al Aplicaţiei pentru finanţare
-Anexe care susţin oportunitatea proiectului şi prin care sunt descrise propunerile de proiect (în
măsura în care există deja, şi în care structura de stagiu permite acest lucru, se includ aici şi
documentaţii tehnice, studii de pre-fezabilitate sau de fezabilitate, etc.)

B. Raport de activitate:

Conţine o descriere a activităţilor derulate în cadrul stagiului, într-o ordine cronologică. Se
vor consemna întâlnirile de lucru (interlocutori, conţinut), activităţile de culegere a informaţiilor, orele de studiu individual, deplasările pe teren, etc.
De asemenea, în cadrul acestei secţiuni vor fi descrise şi metodele de lucru utilizate: interviu,
chestionar, focus-grup, documentare, modurile de prelucrare a informaţiilor (abordare comparativă, structurare după anumite principii, criterii, etc.).

C. Suport pentru Prezentarea publică a raportului de stagiu

Dosar în format electronic
Stagiul în sine va face obiectul unei evaluări (notă, credite). Această evaluare este făcută de
către coordonatorii modulului de practici profesionale pe baza Fişei de Evaluare transmisă de către tutorele de stagiu, de calitatea prezentării publice a proiectului analizat sau propus în faţa
juriului de stagiu format din cadrele didactice ale Masterului de Dezvoltare Urbană Integrată şi
colegi, şi de calitatea Raportului de Stagiu întocmit de către Student.
Capacitatea de a găsi un loc de stagiu face parte din competenţele de care studentul trebuie să
facă dovadă. Dacă un student nu a găsit un loc de stagiu, situaţia va fi analizată de către DSAUAUIM şi se va lua o decizie în sensul Regulamentelor UAUIM (refacere stagiu, puncte de
penalitate, excludere, etc.).